Maandelijks archief: mei 2015

Dienstverleningsdocument

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT

Dienstverleningsdocument

INHOUD

DEEL 1 – DIENSTVERLENINGSDOCUMENT…………………………………………….PG 1/2

DEEL 3 – DIENSTENWIJZER……………………………………………… ……PG 4/5

Dienstenwijzer Bijlage dienstenwijzer 1

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BUREAU VOOR ASSURANTIEADVIEZEN VAN OPIJNEN

Ons kantoor bestaat als sinds 1956.

U kent ons als betrokken, bevlogen en ter zake kundig in de advisering over de volle breedte.

Echter door de AFM wordt nu idioot veel formele regels en voorwaarden aan bemiddeling in

levenproducten gesteld, dat de lol er af is.

Een voorbeeld van de AFM regelzucht is dit document.

Als er in de adviseringsprocedure een fout wordt aangetroffen door de AFM

kunnen we tegen forse boetes oplopen.

Vanaf 2006 tot heden heeft de AFM ons aan verplichte bijdragen en cursussen al een bedrag

gekost van circa 7.000 euro.

Dit staat in geen enkele verhouding met de grote van ons kantoor.

Omdat het Commercieel eigenlijk niet meer haalbaar is om in levenproducten te bemiddelen,

zal dat dan ook nog zeer incidenteel kunnen gebeuren.

Introductie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij

u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

Kerngegevens

De kerngegevens van ons kantoor treft u aan in de bijlage bij deze brief. In deze bijlage,

dienstenwijzer genaamd, treft u informatie aan over onder meer de adresgegevens, onze

klachtenregeling en het registratienummer waaronder wij staan ingeschreven bij de Autoriteit

Financiële Markten (AFM).

Onze gebruikelijke dienstverlening

Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke

wensen en omstandigheden. In het algemeen zijn wij onze klanten op het gebied van

verzekeringen als volgt van dienst.

Wij inventariseren de wensen en mogelijkheden van onze klant;

Wij adviseren over mogelijke oplossingen waarlangs de klant deze wensen kan realiseren.

Hierbij baseren wij ons advies op onze kennis van de producten van een aantal financiële

instellingen waarmee wij regelmatig samenwerken. Wij zijn vrij in onze advisering. Met geen

enkele bank of verzekeringsmaatschappij zijn wij een verplichting aangegaan om specifiek

de producten van die instelling te adviseren of te bemiddelen;

Dienstenwijzer Bijlage dienstenwijzer 2

Wij verzorgen de contacten tussen de klant en de financiële instelling waarbij deze

overweegt een financieel product te kopen.

Wij begeleiden de klant na aanschaf van het door hem gewenste financiële product. Deze

begeleiding bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen over het betreffende

product. Ook staan wij onze klanten bij wanneer zij veranderingen willen aanbrengen in dit

product. Bij verzekeringen kan het gebeuren dat u een beroep moet doen op de verzekering.

Bijvoorbeeld ingeval van overlijden. Ook in die situaties proberen wij onze klanten zo goed

mogelijk bij te staan in de contacten met de betreffende financiële instelling.

Hoe worden wij beloond?

Als kantoor maken wij kosten. Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de

kosten die wij van financiële instellingen ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel

product aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij ‘provisie’. De financiële instelling zal

deze kosten bijna altijd verwerken in de prijs van het financiële product.

Het is ook mogelijk dat wij met u afspreken dat u onze kosten rechtstreeks betaalt. Deze wijze

van vergoeding noemen wij ‘declaratie’. In de meeste gevallen zal het tot gevolg hebben dat de

prijs van het financiële product dat u aanschaft lager wordt. Bijvoorbeeld doordat de premie of

rente lager wordt. Ook combinaties van deze vergoedingen zijn binnen ons kantoor mogelijk.

Aan het begin van onze werkzaamheden zullen wij u, indien u dat wenst, adviseren welk

beloningssysteem voor uw situatie passend is.

U ziet exact wat onze kosten zijn

Of wij nu door de financiële instelling beloond worden of door u rechtstreeks, in beide gevallen

ziet u exact wat onze beloning is voordat u definitief besluit een financieel product via onze

bemiddeling aan te schaffen. Dit inzicht kunnen wij echter pas geven wanneer wij exact weten

welk product u uiteindelijk gaat aanschaffen.

Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar

waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te

betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.

Vragen?

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Heeft u nog vragen? Stel ze ons gerust.

Dienstenwijzer Bijlage dienstenwijzer 3

Dienstenwijzer Bijlage dienstenwijzer 4

DEEL 3 –DIENSTENWIJZER

.

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming

van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres

Onze gegevens luiden: Bureau voor assurantie-adviezen van Opijnen, Postbus 713, 3700 AS

Zeist

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12008647

Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

Schadeverzekeringen

Levensverzekeringen

In onze advisering betrekken wij alleen na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door ons

kantoor, in voorkomende situaties de mogelijkheid van Spaarrekeningen, Eigen Woning,

Beleggingsrecht Eigen Woning, Lijfrentespaarrekening, Lijfrentebeleggingsrecht.

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden

bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo

snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden

tot Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag

.

Dienstenwijzer Bijlage dienstenwijzer 5

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting

hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of

hypotheekverstrekkers.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere

aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en

verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal

voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze

advisering.

Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar

waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te

betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.